Käytössäännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville

TähtiseuraEt ole yksin

Säännöt PuMa-Volleyssa lasten ja nuorten kanssa

työskenteleville ja vapaaehtoisille

Säännöt on laadittu yhteistyössä Väestöliiton kanssa Et ole yksin -hankkeen yhteydessä. Säännöt on vahvistettu seuran hallituksen kokouksessa 17.8.2020.

Asiallinen käytös, kunnioittava puhetyyli

Lapsille ja nuorille tulee puhua rohkaisten ja itsetuntoa vahvistaen.
Lapsia ja nuoria ei saa vähätellä, haukkua, uhkailla tai nöyryyttää missään tilanteessa.
Rasistista tai syrjivää kielenkäyttöä ei sallita missään tilanteessa.
Ketään ei jätetä vaille huomiota.

Kunnioittava kurinpito

Jos lapsi tai nuori toimii väärin, on tilanteeseen puututtava reilusti, kunnioittavasti ja lapsen kehitystason huomioiden. Lapsille ja nuorille tulee antaa selkeät ohjeet, ja huonoa käyttäytymistä ilmetessä antaa mahdollisuus pyytää anteeksi ja korjata toimintaansa. Lapsen ja nuoren kanssa tulee keskustella rauhallisesti ja asiallisesti tapahtuneesta.

Kaikenlaiset fyysiset, nöyryyttävät tai pelottavat rangaistukset ovat kiellettyjä.

Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä on kielletty

Seksuaalista häirintää on esimerkiksi seksuaalissävytteiset vitsit ja huomautukset, kehon ja ulkonäön kommentointi, epäasiallisten viestien lähettämien, seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, seksuaaliset puheet tai kaksimieliset vitsit, homottelu tai huorittelu, vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset, epäasialliset seksuaaliset viestit, kuvat ja videot ja seksiä koskevat ehdotukset tai vaatimukset. Seksuaalisen häirinnän määrittelyssä olennaista on häirinnän kohteen oma kokemus.

Sukupuoleen perustuvaa häirintää on esimerkiksi halventava puhe toisesta sukupuolesta tai toisen sukupuolen alentaminen.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus koskemattomuuteen

Fyysisen kontaktin tulee aina perustua lapsen tai nuoren tarpeeseen, esimerkiksi ohjaamiseen ja avustamiseen, kannustamiseen sopivalla tavalla tai lohduttamiseen. Lapsella tai nuorella on oikeus kieltäytyä fyysisestä kontaktista milloin vain, ellei siitä kieltäytyminen uhkaa hänen turvallisuuttaan.

Jos nuoresta tai lapsesta kiinnipitäminen on välttämätöntä hänen toiveidensa vastaisesti, esimerkiksi tilanteessa, jossa lapsi tai nuori voi vahingoittaa itseä tai muita, on siitä kerrottava heti tilanteen päätyttyä seuran johdolle.

Lapsilla ja nuorilla on oikeus päihteettömään harrastusympäristöön

Valmentajat ja muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät käytä alkoholia tai muita päihteitä, eivätkä ole päihteiden vaikutuksen alaisena lasten tai nuorten läsnä ollessa. Valmentajat tai muut lasten ja nuorten kanssa työskentelevät aikuiset eivät tarjoa alkoholia tai päihteitä urheilijoille tai kannusta heitä käyttämään päihteitä.

Ammatillisten rajojen noudattaminen

Valmentaja tai muu urheilijan tukijoukkoon kuuluva aikuinen ei...

  • flirttaile alaikäisen urheilijan kanssa, vaikka urheilija pyrkisi flirttailemaan aikuisen kanssa. Jos alaikäinen urheilija ihastuu valmentajaan, on valmentajan pidettävä ammatillinen rooli, ja torjuttava nuoren lähestymisyritykset kunnioittavasti.
  • utele urheilijan yksityiselämästä, ellei ole huolissaan tämän turvallisuudesta. Tässä tapauksessa asiasta on ilmoitettava myös seuran johdolle.
  • tarjoa kyytiä yksittäisille harrastajille ilman vanhempien lupaa.
  • pyri jatkuvaan kanssakäymiseen urheilijan kanssa harrastuksen ulkopuolella tai siihen liittymättömissä asioissa esimerkiksi soittelemalla tai viestittelemällä.
  • peseydy tai pukeudu urheilijoiden kanssa samassa tilassa samaan aikaan. Julkisissa pukuhuoneissa lasten ja nuorten turvallisuus on kuitenkin taattava ja tiloja valvottava, jos tarpeen.
  • nuku samassa tilassa lasten ja nuorten kanssa yksin. Nukkumistilojen valvojana tulee aina olla vähintään kaksi aikuista.
  • kutsu urheilijaa kotiinsa, ellei muitakin urheilijoita tai valmentajia ole läsnä.
  • järjestä kahdenkeskisiä harjoituksia. Harjoituksissa tulee olla vähintään kaksi urheilijaa läsnä tai muita paikalla olijoita.
  • pidä matkoilla ollessaan kahdenkeskisiä tapaamisia kummankaan huoneessa, vaan aina julkisissa tiloissa.
  • anna urheilijalle lahjoja tai rahaa.

Sääntöjä noudatetaan ja noudattamista valvotaan

Jos seuran työntekijä tai vapaaehtoistoimija näkee kenenkään rikkovan näitä sääntöjä, hän ilmoittaa asiasta välittömästi seuran johdolle.

Lasten ja nuorten parissa toimivat kuuntelevat ja suhtautuvat vakavasti, jos lapsi tai nuori kertoo itseensä kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä. Jos lapsen tai nuoren hyvinvoinnista herää huoli, toimijat kertovat asiasta välittömästi seuran johdolle.

Seuran hallitus voi sulkea näitä sääntöjä rikkoneen vapaaehtoistoimijan seuran toiminnasta kokonaan tai osittain, määräajaksi tai pysyvästi. Asian selvittämisessä annetaan kaikille osapuolille mahdollisuus tulla kuulluiksi.


   
Lisää uutisia
PuMa-Volley ry
MateriaalipankkiLinkitVieraskirjaVarustepörssi (0)Vuorovaraukset Tietosuojaseloste ESLAn uutiset ESLAn uutiset Harjoitussisällöt Harjoitussisällöt Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät & Pelisäännöt Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät & Pelisäännöt Jäsenmaksu ja toimintamaksut Jäsenmaksu ja toimintamaksut Käytössäännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville Käytössäännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville Laskutustiedot ja pankkiyhteydet Laskutustiedot ja pankkiyhteydet Lomakkeita Lomakkeita PuMa-Volley ry PuMa-Volley ry PuMan koronaohjeet PuMan koronaohjeet PuMan toimintaidea, visio ja painopisteet PuMan toimintaidea, visio ja painopisteet Seuran organisaatio ja tehtävävastuut Seuran organisaatio ja tehtävävastuut Seuran tukitoiminnot ja taloudenpito Seuran tukitoiminnot ja taloudenpito Tietonurkka pelaajille Tietonurkka pelaajille Toiminnan linjaukset, arvot ja siitä johdetut toimintaperiaatteet Toiminnan linjaukset, arvot ja siitä johdetut toimintaperiaatteet Turnauksen järjestäminen Turnauksen järjestäminen Tähtiseuratoiminta Tähtiseuratoiminta Uudelle harrastajalle Uudelle harrastajalle Valmennuksen, harjoittelun ja kilpailun periaatteet Valmennuksen, harjoittelun ja kilpailun periaatteet Valmennussisällöt Valmennussisällöt Valmentajaksi Valmentajaksi Valmentajan & joukkueenjohtajan rooli Valmentajan & joukkueenjohtajan rooli Vanhemmille Vanhemmille Vanhoja - uutisia 2015 ja 2016 vuosilta Vanhoja - uutisia 2017 ja 2018 vuosilta Vanhoja - uutisia 2019 vuodelta sekä 2020 vuoden keväästä Vanhoja - uutisia 2019 vuodelta sekä 2020 vuoden keväästä Varusteet Varusteet Viestintä ja yhteistyö Viestintä ja yhteistyö Viikon vinkkejä Viikon vinkkejä Vuosikello Vuosikello
«  Toukokuu   »