Valmentajan & joukkueenjohtajan rooli

Valmentajan rooli

Hyvä valmentaja

 • Tietää vastuunsa terveyskasvattajana. Osaa ensiaputaidot ja tietää pelaajien mahdolliset allergiat ja sairaudet sekä miten niissä toimitaan.
 • Osaa teippaukset ja tuennat
 • On innostunut, teettää monipuolisia harjoitteita, kannustaa
 • Luo hyvän, rennon harjoitteluilmapiirin, on tasapuolinen
 • Näkee lapset yksilöinä. On selvillä urheilijoiden tavoitteista.
 • Tukee elämän kokonaisuutta lapsen kasvuprosessissa, lisää urheilijan itseluottamusta.

Palautteen anto – palautteella vahvistetaan oikeita suorituksia

 • Ohjaavaa mieluummin kuin kuvailevaa
 • Suorituksen laadusta ennemmin kuin lopputuloksesta
 • Eri mahdollisuuksia: video, tietokone, vertaispalaute
 • Aluksi ulkoiset asiat, myöhemmin sisäistä
 • Aluksi ydinasiat, myöhemmin tarkemmin
 • Aluksi tiheämmin, taidon kehittyessä harvemmin (vain joka toinen kerta kuin pitäisi)
 • Yksinkertaisessa taidossa sitäkin harvempaan
 • Aluksi heti suorituksen jälkeen, jatkossa viivästetysti tai kyselyn avulla

Tue lapsen kokemuksia autonomiasta, pätevyydestä, sosiaalisesta yhteenkuuluvuudesta. Käytä näyttöjä. Ohjeet vain 1–2 asiasta kerrallaan. Jos palautteen vastaanottokyky on puutteellinen, sitä on tietoisesti kehitettävä. Selitä miksi, miten ja mitä kohtaa erityisesti kehität.

Valmentajan työkalut

Valmentaja-urheiljasuhde

Tälle sivustolle kehitetään parhaillaan valmennuksen avuksi idea- ja tietopankkia. Tietoja täydennetään sitä mukaan, kun sitä on valmiina. Syvempää tietoa löytyy mm. kirjoista Lasten ja nuorten urheiluvalmennuksen perusteet ja Laatua käytännön valmennukseen (VK-kustannus OY), jotka löytyy kirjastosta tai PuMalla on myös lainattavat kappaleet. T. Jouni

Valmennusperiaatteet

 • Kaikki harjoitteet on suunniteltu
 • Harjoittelulla on selkeät päämäärät ja tavoitteet
 • Monipuolisuus
 • Ei liikaa eri harjoitteita vaan selkeä rakenne teeman/painopisteen mukaan
 • Oleellisen oivaltaminen tärkeää
 • Pallo mahdollisimman paljon mukana
 • Apuvälineiden käyttö
 • Arviointi ja jatkosuunnittelu joka harjoituskerran jälkeen

Hyvä toteuttaminen

 • Valmentaja luo positiivisen ilmapiirin
 • Suorituksia tehdään riittävästi
 • Älä rajaa harjoitetta liikaa vaan anna pelaajien ratkaista myös tilanteita
 • Pelaajien tajuttava oleellinen, ei vain tehdä mitä valmentaja sanoo
 • Valmentajan tehtävä opettaa ja ohjeistaa, ei vain teettää suorituksia
 • Varmista että ohjeet ymmärretään, kysy miksi ja miten
 • Opeta teknisesti oikeat suoritukset – anna mielikuva onnistumisesta
 • Pelaajat harjoittelevat ei valmentaja!

Hauskoja lukuhetkiä ja pohdintoja alasivujen aineistojen parissa! Lisää mielenkiintoista lukemista löytyy mm. lentopalloliiton tietopankista eri seurojen strategioista jne:

Valmennuslinjaukset

Valmennustaito

Lentopalloilijanpolku

Lentopalloliiton faktapankki

Miten fyysiset herkkyyskaudet otetaan huomioon valmennuksessa?

 • Monipuolinen liikevarasto ennen kasvupyrähdystä: Nopeuspainotteisuus, sitten lajiharjoittelua
 • Murrosikävaiheessa vakiinnutetaan hankitut taidot
 • Murrosiän jälkeen kehitetään lajin vaatimat voimaominaisuudet (tekniikat hankittu aikaisemmin)
 • Lajiharjoittelussa ennen ja murrosiän ajan keskitytään yksilöllisten ominaisuuksien ja lajitaitojen hankkimiseen, ml. yksilötaktiikan kehittäminen. Joukkuetaktiikka ja pelien voittaminen ei saa ohjata vaan pelaajien kehittäminen.
 • 15–16-vuotiaina painopiste joukkuepelaamiseen ja pelipaikkakohtaiseen roolitukseen mutta ei kuitenkaan yksilöharjoittelun kustannuksella

Ohjeellinen painopisteajattelu:

 • Motoriset perustaidot 8–15-vuotiaille
 • Nopeusharjoittelu 11–18-vuotiaille
 • Peruskestävyys 11–
 • Voimaharjoittelua 11– mutta varsinaisesti 17–
 • Liikkuvuus ja notkeus 11–
 • Nopeuskestävyys 9– mutta tehokkaammin 16–

Sovellettuna lentopalloon, mitä kannattaa harjoituttaa:

3–7 v: Leikinomaista juoksentelua, monipuolisuutta

7–10 v: Kestävyyttä pienpeleillä, leikinomaisia harjoituksia. Voimaa monipuolisella lihaskuntoharjoittelulla. Nopeutta nopeus- ja reaktioleikeillä. Lapsille innokasta toimintaa.

10–13 v: Kestävyyden kehittäminen: aerobisia juoksuharjoituksia ja vauhtileikittelyä, pelejä ja voimaa monipuolisella lihaskuntoharjoittelulla. Nopeutta nopeus – ja reaktioharjoituksilla, pallon kanssa! Perustekniikat, koordinaatio- ja tarkkuusharjoituksia. Liikkuvuus! Oikeiden suoritusten matkiminen.

Voimaharjoittelu tehostetaan vasta murrosiässä. Voimaharjoittelun tekniikoita voi harjoittaa kyllä aikaisemmin.

Liikunnan määrä ja painotus

Perusliikkuvuutta on tehtävä 1–2 tuntia päivässä (peruskestävyyttä kehittävä liikunta). Liikuntaa tarvitaan kehitykseen kaikkinensa 15–20 tuntia viikossa (ohjatut treenit vain osa). Hyvä peruskunto on edellytys lajiharjoittelulle. Vahva keskivaratalolihasten toiminta mahdollistaa tekniikoiden ja taidon harjoittelun. Perusliikunta ehkäisee liikuntavammojen syntyä.

Eri ikäkausina harjoituskerrat viikossa (suluissa) sekä painotus kuinka paljon harjoittelusta lajiharjoittelua ja fysiikkaharjoittelua:

5–7 v (2) 10/90%

8–10 v (2) 20/80%

11–12 v (3) 30/70%

13–14 v (3-4) 40/60%

15–16 v (4-6) 50/50%

17–18 v (6-7) 60/40%

19– v (7) 70/30 %

Harjoitusten suunnittelu

Valmentaja laatii joukkueelle:

 • Kausisuunnitelman: Runko koko kauden toiminnasta, harjoitusjaksoista, kotitehtävistä, turnauksista, otteluista
 • Jaksosuunnittelman: Sisältää selkeän tavoitteen ja painopisteen. Jakson lopussa kehitys arvioidaan
 • Tarvittaessa viikkosuunnitelman
 • Yksittäisten harjoitusten suunnittelman: Harjoituksen tavoite, runko- ja harjoitteet, tarvittavat välineet, pelaajien lukumäärän ja erilaisuuden huomiointi, valmentajien määrä.

PuMalla on käytössä InnoSport-palvelu eli sähköinen kirjasto fysiikka- ja lentopalloharjoitteista http://www.innosport.fi/ Valmentajilla on mahdollisuus saada käyttöoikeus palveluun valmennusvastaava Jouni Lindiltä.

Lentopalloliiton sivuilta lisätietoja, mm. liiton linjaukset valmennukseen tytöille ja pojille:

http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/valmennus-koulutus/aluevalmennuksen-linjaukset.html

Harjoitteita mini-ikäisille: http://www.lentopalloliitto.fi/urheilua/faktapankki.html


Joukkueenjohtajalle

Alle on koottu PuMan eri joukkueiden harjoitteluun/valmennukseen, otteluihin/turnauksiin ja yleiseen hallintoon liityviä asioita, joiden pääasiallisin vastaava on JOUKKUEENJOHTAJA (jojo). Jojolla on valta ja oikeus sopia eri tehtäviin joukkueesta eri tekijöitä määräaikaisesti ja/tai koko kaudeksi. Vastuujaot on mahdollista sopia tehtävänimikkeeellä koko kaudeksi tai projektiluonteisesti kertatehtävinä. Tehtävät ovat usein lyhytaikaisia/päiväkohtaisia, mutta niistä sopiminen on jojon tai hänen koko kaudeksi nimeämänsä osavastuuhenkilön kontolla.

Allaolevaan tehtävälistaan on alleviivatuille asiasanoille linkitetty näiltä sivuilta ja muualta netistä löytyviä lisäohjeita (t vast), joista voi olla hyötyä tehtäviin perehdyttäessä.

Epäselvissä asioissa voit tukeutua "konkari"-jojoihin tai seuran valmennusvastaavaan jouni.lind(a)saunalahti.fi p 050-5213305 tai kirjanpitäjään heikki.torkkel(a)wippies.fi p 040-5500128.

LOMAKKEET JA OHJEITA RAHALIIKENTEESTÄ, KATSO TÄSTÄ

JOUKKUEENJOHTAJAN (JOJO) VASTUULLA OLEVAT ASIAT
Joukkueen harjoittelu ja valmennus
katsoo sen päälle, että valmentajat ja apuhenkilöt ovat sopineet työnjaon ja vastuut. On mukana itse mahdollisuuksien mukaan harjoituksissa
varmistaa, että harjoitustilat ovat käytettävissä ja tiedottaa harjoitusajoista joukkueelle, huom! erityisesti mahdolliset peruutukset ja pyhät sekä loma-ajat
varmistaa, että joukkueella on käytössä harjoitusvälineet, mm. pallot, ja tilaa tarvittaessa seuran varustevastaavalta lisää (pienemmät varusteet, kuten laastarit joukkueen omalla budjetilla)
Vierasottelut ja -turnaukset
ottelumatkojen käytännön järjestelyt (autot, kuljettajat, tarvittaessa majoitus, ruokailut) --> matkalaskut ja niiden hyväksyntä
lääkelaukusta ja sen sisällöstä huolehtiminen ja lääkelaukun mukanapito turnauksissa
mahdollisten matkatasausten maksu tai tilitys seuran tilille Nordea IBAN FI43 1406 3000 000275.
Ottelutilastoinnista, valokuvauksesta tai videoinnista sopiminen
turnauksen jälkeen raportti/tulostiedotus PuMan nettisivulle.
Kotiottelut ja -turnaukset
salien varaaminen Jouni Lindin kautta, tiedottaminen etukäteen PuMan sivuilla ja
tiedottaminen vierasjoukkueille, juniorisarjoissa https://junnulentis.fi/2019/09/20/turnauskutsu/ .
erotuomareille ilmoittaminen tai tuomareista sopiminen (joukkuetuomarointi)
turnausten ja sarjaottelujen erotuomarimaksujen hoitaminen maksatukseen,
turnausvastaavana toimiminen, vierasjoukkueiden vastaanotto ja ohjaus
kioskinpidosta sopiminen (vastuuhenkilön ja myyjien nimeäminen)
lääkelaukusta ja sen sisällöstä huolehtiminen ja lääkelaukun mukanapito turnauksissa
ottelutilastoinnista, valokuvauksesta tai videoinnista sopiminen
turnauksen/pelin jälkeen tulosten ilmoittaminen --> katso Juniorisarjojen tulostiedotus, --> SLeL tulospalvelu ja lisäksi raportti/tulostiedotus PuMa nettisivulle ja lehdistölle tarvittaessa
kioskitoiminnan laskelma ja tuoton tilitys seuran pankkitilille
Joukkueen yleiset ja hallinnolliset asiat (byrokratia yms pakolliset hoidettavat)
valmennusjaoston kokouksiin osallistuminen

joukkueen pelaaja/jäsenluettelon ylläpito ja tiedottaminen sihteerille ja kirjanpitäjälle

Henkilötietosuojaasioiden tuntemus riittävällä tavalla. Opas

joukkueella on nimetty yhdyshenkilö sarja-asioissa (ESLA/SLeL)
joukkueen rahaliikenteen hoitaminen laskut ja maksut, tilitykset, omavastuiden kokoaminen ja joukkueen laskujen hyväksyntä ) Talousohje 2019-20
joukkueen jäsen- ja kausimaksujen maksuseuranta Netvisor-taloudenhallintajärjestelmästä.
joukkueen varainhankinnan (sponsorit/talkootoiminta) koordinointi ja järjestelyt
joukkueen varojen tuloslaskelmien seuraaminen Netvisorista ja tarvittaessa korjauksista ilmoittaminen kirjanpitäjälle
joukkueen budjettilaskelmat ja kausimaksujen suuruuden määrittäminen
joukkueen pelisäännöistä sopiminen ja sääntöjen tallentaminen tai julkaisu
vanhempaintilaisuuksien järjestäjä yhdessä joukkueen valmentajan kanssa
joukkueen käytössä olevan seuran välineistön luettelointi ja huolehtiminen (myös peliasut)
joukkueen mahdollinen edustus seuran hallituksessa (itse tai/ja esitys henkilöistä)

Tuplaturvavakuutus

PuMan vapaaehtoistyöntekijät vakuutettu tätä kautta.


   
Lisää uutisia
PuMa-Volley ry
MateriaalipankkiLinkitVieraskirjaVarustepörssi (0)Vuorovaraukset Tietosuojaseloste ESLAn uutiset ESLAn uutiset Harjoitussisällöt Harjoitussisällöt Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät & Pelisäännöt Joukkueiden toimihenkilöiden tehtävät & Pelisäännöt Jäsenmaksu ja toimintamaksut Jäsenmaksu ja toimintamaksut Käytössäännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville Käytössäännöt lasten ja nuorten kanssa toimiville Laskutustiedot ja pankkiyhteydet Laskutustiedot ja pankkiyhteydet Lomakkeita Lomakkeita PuMa-Volley ry PuMa-Volley ry PuMan koronaohjeet PuMan koronaohjeet PuMan toimintaidea, visio ja painopisteet PuMan toimintaidea, visio ja painopisteet Seuran organisaatio ja tehtävävastuut Seuran organisaatio ja tehtävävastuut Seuran tukitoiminnot ja taloudenpito Seuran tukitoiminnot ja taloudenpito Tietonurkka pelaajille Tietonurkka pelaajille Toiminnan linjaukset, arvot ja siitä johdetut toimintaperiaatteet Toiminnan linjaukset, arvot ja siitä johdetut toimintaperiaatteet Turnauksen järjestäminen Turnauksen järjestäminen Tähtiseuratoiminta Tähtiseuratoiminta Uudelle harrastajalle Uudelle harrastajalle Valmennuksen, harjoittelun ja kilpailun periaatteet Valmennuksen, harjoittelun ja kilpailun periaatteet Valmennussisällöt Valmennussisällöt Valmentajaksi Valmentajaksi Valmentajan & joukkueenjohtajan rooli Valmentajan & joukkueenjohtajan rooli Vanhemmille Vanhemmille Vanhoja - uutisia 2015 ja 2016 vuosilta Vanhoja - uutisia 2017 ja 2018 vuosilta Vanhoja - uutisia 2019 vuodelta sekä 2020 vuoden keväästä Vanhoja - uutisia 2019 vuodelta sekä 2020 vuoden keväästä Varusteet Varusteet Viestintä ja yhteistyö Viestintä ja yhteistyö Viikon vinkkejä Viikon vinkkejä Vuosikello Vuosikello
«  Toukokuu   »